``O'nun       bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez.``(Enam-59)íletisim
info@duavezikir.net
Bismillahirrahmanerrahim
Ana Sayfa
DUA
Dua Nedir ?
Duanın Şekli
Duanın Yeri
Dua'nın Zamanı
Dua ve Kader
Kur'an-ı Kerim'den Örnek Dualar
Rasûlullah'ın Öğrettiği Çok Özel   Dualar
Özel bir 19'lu Hacet Duası
Hacet (ihtiyaç) Namazı 
Belalardan Muhafaza
Büyük Hacet Duası
Rızkın Artması Borçlar İçin Dualar
Çok Faydalı Bazı Dualar

ZIKIR

Zikir Niçin Çok Önemli
Özel ve Genel Zikirler
Çok Zikreden Deli mi Olur?

Zikir Tenhada mı Yapılmalıdır?
Zikirde Niçin Arapça Kelimeler
En Büyük Zikir: Kur'an-ı Kerim

Tesbih Bahsi
İsm-i Âzâm Bahsi
Allah'ın İsimleri ve Mânâları
Esmâül Hüsnâ
Özel Zikir Önerilerimiz
Tesbih Namazı

 İstiğfar Bölümü
Niçin ve Neden İstiğfar
Seyyidül İstiğfar
Gizli Şirk Hakkında

Rasûlullah'a Salâvatlar
Rasûlullah (aleyhisselâm)'dan Üç Açıklama

Bazı Kısa Surelerin Faziletleri Hakkında
İza Zülzület
Kul Euzü'ler

İstihare Namazı

Ayet-el Kürsi
Amenner Rasûlü
Vemen Yettekıllahe
Ya-Sin
Fetih Suresi
İza Vakıa (Vakıa)
Tebareke (Mülk)
Amme (Nebe)
İnşirah

KUR'AN-I KERİM NASIL ANLAŞILIR


Veda


Allahın (has) Kulları ve onların duası Kuran-ı Kerimden

Evlada en güzel miras
Hz. Lokmanın öğüdü

                                                                                                   


Bu site" Sadece ve SadeceAllah rızası için  O`nun yüce ilim denizinden bir zerreyi din kardeşlerimizle paylaşmak amacıyla açılmıştır.

Bütün araştırma ve yazılar Sayın Ahmed Hulusi beye aittir. Biz sadece onun " Dua ve Zikir" kıtabına odaklandık ve diğer bazı kıtaplarından, sayın Ahmed Baki beyin toparladığı çok önemli başlıkları sağ tarafta derledik.
Allah onlardan ve "Okuyup" ilmini paylaşanlardan razı olsun.

Değerli Okur, faydalarını saymaktan aciz kalacağımız dua ve zikir mevzusuna sarılalım, bizim acizane sonsuz yararlarını gördüğümüz
" Mümin`nin Silahı" dua ve zikir ölüm hariç
 her derde deva olur inşallah.

Unutma kardeşim tek dostumuz Allah, tek yardımcımız Allah dır.
 Her işimizi ona güvenip, ona sarılıp, ona tevekkül edelim.

Kim ona tevekkül ederse Allah ona yeter
( Talak-3).

Vemen yettekıllahe yec’âllehu mahrecen ve yerzukhu min haysu lâ yahtesib. Ve men yetevekkel alallahi fehuve hasbuh ( Talak -3).

Anlamı:

  Kim Allah için korunanlardan olmuşsa, Allah da ona bir çıkış noktası verir. Ve ona umut etmediği yerden hesabsız rızık verir. Kim Allah’a tevekkül ederse, Allah ona yeter.

Bilgi:

Ebû Zerr’i Gıfârî radıya’llahu anh, Efendimiz Rasûlullah aleyhi’s-selâm’ın şöyle buyurduğunu nakletmiş bizlere:

-Şüphesiz bir âyet biliyorum ki, insanlar buna sarılsaydı, onlara yeterdi.’

Ve İbn-i Abbas radıya’llahu anh da açıklamasını naklediyor Rasûlullah salla’llahu aleyhi ve sellem’in:

-(âyeti okuduktan sonra) hem dünyanın şüphe ve sıkıntılarından, hem ölümün sıkıntılarından hem de kıyâmet gününün sıkıntılarının şiddetinden kurtuluş’tur bu âyetle amel etmek.’

Bizim çok tesbitlerimiz olmuştur bu âyet-i kerîmenin faydaları hakkında.

Sıkıntıda olan, işsiz kalan, tehlikeli durumlarla karşılaşan kişiler şayet günde bin defa veya daha fazla olarak bu âyet-i kerîmeyi okurlarsa, en kısa zamanda selâmete çıkarlar.

İşsiz, borçlu, aile içi sorunları olan ve hatta kendilerine büyü yapıldığını zanneden kişilere kesinlikle bu âyeti okuyarak istifade etmelerini tavsiye ederiz. ( Ahmed Hulusi -Dua ve Zikir-)

*  *  *

Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hu, aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azıym( Tevbe-129)

Anlamı:

Allâh’a güvendim (bana yeter) tanrı yoktur O vardır, ki ben de O’na bağlanıp işimi ona bıraktım; O arşın aziym rabbidir.

Bakın bu duâ için ne buyuruyor Rasûlullah salla’lâhu aleyhi ve sellem efendimiz bizlere:

-Kim sabah kalktığında ve geceye girdiğinde «Allâh’a güvendim o bana yeter, Tanrı yoktur, arş’ın azîm rabbi olan O vardır» derse; bunu ister sıdk ile söylesin ister YALANDAN (inanmıyarak) söylesin, yedi defa söylediğinde Allâh ona kâfi gelir.’ Ebû Davud
( Ahmed Hulusi -Dua ve Zikir-)

***

Rabbî enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azab. Rabbî euzü bike min hemezatiş şeyâtıyni ve euzü bike rabbî en yahdurun. Ve hifzan min külli şeytanin marid.

Anlamı:

Rabbim şeytan bana sıkıntı veriyor ve işkence yapıyor. Rabbim şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım; ve yine sana sığınırım onların çevremde bulunmalarından. Ve bütün reddedilmiş şeytanlardan koruduk.

***
Ana Sayfa

Sistemi “Oku


Evren diye bildiğimiz yapı, bilinçli bir sistemdir. Varolan herşey, evrenin özündeki sınırsız bilincin ve enerjinin yön verdiği işleyişe tâbi olarak yaşar. Buna geçmişte, "kâinat Allah'ın ilmi ve kudretinden meydana gelmiştir" denmiştir. Hazreti Muhammed'in aldığı ilk 'oku' (ikra) hitabıyla başlayıp okuduğu ve çoğu yerde o günün benzetme, sembol ve misalleri yoluyla insanlığa açıkladığı bu sistem, insana kendi hakikatini anlatan bilgidir! İnsan beyni, her an ve her noktada işleyen bu sitemi okumak ve hakikatini kavramak üzere konfigüre olmuştur.

Kendini “Tanı


'Ölüm' bir yokoluş değil, et-kemik bedenden ayrılışla başlayan yeni bir yaşam boyutuna geçiştir. Dünyadayken, tüm düşünce ve eylemlerimizle her an, yaşama yön veren evrensel güçlerle etkileşim içerisindeyiz. Ölümle birlikte geçeceğimiz yeni boyutta, dünyadayken farkedebildiğimiz nispette kendimizden açığa çıkarabileceğimiz düşünsel güçleri kullanabileceğiz. Başta dua ve zikir olmak üzere, ibadet adıyla önerilenler, beynimizi en üst düzeyde değerlendirmek suretiyle bu güçleri kullanabilme çalışmalarıdır!

Allah'ı “Bil


'Allah' ismi, yukarıda oturan ve insanların hesabını tutan, sonra da onları cennetine ya da cehennemine atacak bir 'kişi' tanrıya işaret etmez! 'Allah' ismi, kendinden başka hiçbir şey varolmayan, algılayabildiğimiz herşeyin aslı, özü ve meydana getiricisi 'sınırsız tekliğe ve bütünlüğe' yönelmemiz içindir. Allah'a iman etmekten gaye, gökteki bir tanrıyı razı etmek değil; kendimiz ve karşımızdakilerden başlamak üzere herşeyin varlığında sınırsız aynı tek yaratıcı bilinci görebilmek ve bu evrensel bütünlüğün farkında oluşun getirilerini yaşayabilmektir.


  indire book


Diyanet Meali


Elmalılı Y. M.


Yaşar Nuri M.
KURANI KERİM ÇEVİRİ KARŞILAŞTIRMA

Ali Bulaç, , ,


Ahmed Hulûsi'nin eserlerine,
www.kitapyurdu.com
www.dharma.com.tr
siteleri ile
Remzi Kitabevi
D&R Mağazaları'ndan
ulaşabilirsiniz.
Ahmed Hulûsi'nin
eserlerini
Kitsan Yayınevi'nden
temin edebilirsiniz.
Tel:
 +90 (212) 513 67 69

KUR'AN-I KERİM "B" MEALİ

Semih Sergenin Sesinden Türkçe
KUR'AN-I KERİM

01 - FÂTİHA SÛRESİ from Ahmed Hulusi on Vimeo.MUHYİDDÎN İBN'ÜL ARABÎ (K.S.)

ÖZEL DUA'SI

  Orjinali, Türkçe Okunuşu ve Manası 

 “HİZB-UD’DEVR’UL A’L”Ahmed Hulûsi Sohbetleri

TELİF HAKLARI
© Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır. (Ahmed HULUSI)


Agac Dikelim