``O'nun       bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez.``(Enam-59)

Bismillahirrahmanerrahim
Ana Sayfa
DUA
Dua Nedir ?
Duanın Şekli
Duanın Yeri
Dua'nın Zamanı
Dua ve Kader
Kur'an-ı Kerim'den Örnek Dualar
Rasûlullah'ın Öğrettiği Çok Özel   Dualar
Özel bir 19'lu Hacet Duası
Hacet (ihtiyaç) Namazı 
Belalardan Muhafaza
Büyük Hacet Duası
Rızkın Artması Borçlar İçin Dualar
Çok Faydalı Bazı Dualar

ZIKIR

Zikir Niçin Çok Önemli
Özel ve Genel Zikirler
Çok Zikreden Deli mi Olur?

Zikir Tenhada mı Yapılmalıdır?
Zikirde Niçin Arapça Kelimeler
En Büyük Zikir: Kur'an-ı Kerim

Tesbih Bahsi
İsm-i Âzâm Bahsi
Allah'ın İsimleri ve Mânâları
Esmâül Hüsnâ
Özel Zikir Önerilerimiz
Tesbih Namazı

 İstiğfar Bölümü
Niçin ve Neden İstiğfar
Seyyidül İstiğfar
Gizli Şirk Hakkında

Rasûlullah'a Salâvatlar
Rasûlullah (aleyhisselâm)'dan Üç Açıklama

Bazı Kısa Surelerin Faziletleri Hakkında
İza Zülzület
Kul Euzü'ler

İstihare Namazı

Ayet-el Kürsi
Amenner Rasûlü
Vemen Yettekıllahe
Ya-Sin
Fetih Suresi
İza Vakıa (Vakıa)
Tebareke (Mülk)
Amme (Nebe)
İnşirah

KUR'AN-I KERİM NASIL ANLAŞILIR


Veda
                                                                                          

DUA ve ZİKİR - Ahmed Hulûsi

     

HACET (İHTİYAÇ) NAMAZI

Okunuşu:

  Lâ ilâhe illallâh’ul Halîm’ül Kerîm, subhanallâh’i rabb’el ârşıl âzîm, velhamdulillâhi rabbil âlemiyn; es’elüke mûcibâti rahmetik, ve azâimi mağfiretik, velganiymete min külli birr, ves selâmete min külli ism, lâ tedâ’liy zenben illâ gaferteh, velâ hemmen illâ ferrecteh, ve lâ hâceten hiye leke rızân illâ kadayteha yâ erhamer rahimiyn.

Anlamı:

  Tanrı yoktur. Halîm ve Kerîm olan Allâh vardır; Azîm olan Arşın Rabbi Allâh’ı tenzîh ederim. Hamd, âlemlerin rabbı olan Allâh’a aittir. Yâ Rabbi, beni, rahmet ve merhametinin gerektirdiklerine ve her iyi olana mazhar kıl; her günahtan selâmete çıkar; affetmediğin günah, kurtarmadığın dert kalmasın. Amin ey merhametli rahiym.

Bilgi:

HACET namazı diye bilinen, kişinin bir ihtiyacını, bir sıkıntısını, bir derdini Allâh'a arzedip, kurtuluş istemesi için önerilen namaz hakkında bakın Rasûlullah salla’llâhu aleyhi ve sellem efendimiz ne buyuruyor:

-Allah'tan veya insanoğullarından birinden bir hâceti (ihtiyacı) olan kimse, hakkıyla abdest aldıktan sonra, iki rek’ât namaz kılsın; bundan sonra İSTİĞFARDA bulunsun ve peygamber üzerine salâvat getirip şu şekilde duâ etsin."

Ve yukarıda naklettiğimiz duâyı tavsiye ediyor Efendimiz.

Başı dertte, sıkıntıda, belâda olan, şayet belirtilen şekilde namazı edâ eder, arkasından yukarıdaki duâyı okur ve arkasından da daha önce yazmış olduğumuz Talâk sûresindeki:

-Ve men yettekıllâhe yec'âllehu mahreca ve yerzukhu min haysu lâ yahtesib, ve men yetevekkel alallâhu fehuve hasbüh."

âyetini bin defa tekrar ederse, Allâh’a en büyük ilticada bulunmuş olur.

Ayrıca bu âyete, belirtilen sayıda devam etmek suretiyle, muradı olana kadar okumak çok büyük fayda sağlar.

Hâcet konusunda pek çok evliyâullâhın en başta gelen tavsiyesi, istiğfardır.

"Şayet kişi yaptığı çalışmalar ile Allâh indinde kendisi için takdir edilmiş bulunan dereceye hak kazanamazsa, Allâh ona bir takım sıkıntı ve derdler verir, bunlara katlandırır da neticede o dereceyi ihsan eder" buyurulduğu için, bu durumu çok iyi anlamak icabeder.

Derecesini yükseltip, kusurlarını bağışlatan en tesirli şey de insan için İstiğfardır. Bu yüzdendir ki, başı dertte olanların istiğfar bölümünde naklettiğimiz "Seyyid-ül İstiğfar" denilen duâya devam etmeleri ve sabah akşam, ya da beş vakit namazın ardından okumaları pek faydalıdır. Yanlız şuna dikkat edilmelidir ki, manâsını bilerek ve hissederek istiğfarı yapmak kesin kez gereklidir.

*  *  *

Ana Sayfa
                                                 Bismillahirrahmanerrahim                                                                                            

  indire book

Diyanet Meali


Elmalılı Y. M.


Yaşar Nuri M.Ahmed Hulûsi'nin eserlerine,
www.kitapyurdu.com
www.dharma.com.tr
siteleri ile
Remzi Kitabevi
D&R Mağazaları'ndan
ulaşabilirsiniz.
Ahmed Hulûsi'nin
eserlerini
Kitsan Yayınevi'nden
temin edebilirsiniz.
Tel:
 +90 (212) 513 67 69

KUR'AN-I KERİM "B" MEALİ
TELİF HAKLARI
© Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır. (Ahmed HULUSI)
Agac DikelimYuzyilin iyilik hareketi Adak Kurban Bir Hayat Kurtar

Öksüz, Yetim, Fakir, yavrularımızın yüzünü güldürelim.