``O'nun       bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez.``(Enam-59)

Bismillahirrahmanerrahim
Ana Sayfa
DUA
Dua Nedir ?
Duanın Şekli
Duanın Yeri
Dua'nın Zamanı
Dua ve Kader
Kur'an-ı Kerim'den Örnek Dualar
Rasûlullah'ın Öğrettiği Çok Özel   Dualar
Özel bir 19'lu Hacet Duası
Hacet (ihtiyaç) Namazı 
Belalardan Muhafaza
Büyük Hacet Duası
Rızkın Artması Borçlar İçin Dualar
Çok Faydalı Bazı Dualar

ZIKIR

Zikir Niçin Çok Önemli
Özel ve Genel Zikirler
Çok Zikreden Deli mi Olur?

Zikir Tenhada mı Yapılmalıdır?
Zikirde Niçin Arapça Kelimeler
En Büyük Zikir: Kur'an-ı Kerim

Tesbih Bahsi
İsm-i Âzâm Bahsi
Allah'ın İsimleri ve Mânâları
Esmâül Hüsnâ
Özel Zikir Önerilerimiz
Tesbih Namazı

 İstiğfar Bölümü
Niçin ve Neden İstiğfar
Seyyidül İstiğfar
Gizli Şirk Hakkında

Rasûlullah'a Salâvatlar
Rasûlullah (aleyhisselâm)'dan Üç Açıklama

Bazı Kısa Surelerin Faziletleri Hakkında
İza Zülzület
Kul Euzü'ler

İstihare Namazı

Ayet-el Kürsi
Amenner Rasûlü
Vemen Yettekıllahe
Ya-Sin
Fetih Suresi
İza Vakıa (Vakıa)
Tebareke (Mülk)
Amme (Nebe)
İnşirah

KUR'AN-I KERİM NASIL ANLAŞILIR


Veda
                                                                                          

DUA ve ZİKİR - Ahmed Hulûsi

     

TESBİH BAHSİ

“HİÇBİR ŞEY HARİÇ OLMAMAK ÜZERE, HER “ŞEY” HAMDİYLE TESBİH HALİNDEDİR… ANCAK, SİZ ONLARIN TESBİHLERİNİ KAVRAYAMAZSINIZ… O HOŞGÖRÜLÜDÜR, BAĞIŞLAYICIDIR.” ( 17 – 44 )
&

GÖKLERDE VE YERDE NE VARSA, HEPSİ DE ALLAHI TESBİH ETMEKTEDİR… O AZÎZDİR, HAKÎMDİR…” ( 57 – 1 )

Bilgi:

Evrende var olarak algılanan ve algılanamayan her ne var ise, sadece ALLAH’I TESBİH ETMESİ için yaratılmıştır… iyi veya kötü, güzel yada çirkin, mükemmel veya mükemmel kabul edilmeyen her ne var ise!..
&

Bu ön bilgiden sonra şimdi de yukarıdaki vurgulamanın ifade ettiği anlamı kavramaya çalışalım…

İlmin, fiillere dönüş sınırı olarak konan “ARŞ” isminin kapsamı altındaki herşey, Allah isimlerinden bir terkibin manasını ortaya koyan sonsuz-sınırsız varlıkları kapsamına alır…

Rahmân’ın arş üzerine “istivası”sı ise, Rahmet eseri olarak tüm mevcûdatın ilahî isimlerin mânâlarını açığa çıkarmak üzere meydana getirilmesidir… Bu varlıklar, hep Allah Rahmetinin bir eseridir…

İşte her “şey”, kendisini meydana getiren Allah “isminin” manasının ortaya çıkışına vesile oluşu yönüyle, her an , dâimi olarak o ilâhî manâ çevresinde dönüp durmaktadır ki; işte bu durum o varlıkların sürekli “tesbihi” olarak açıklanmıştır!..

Bir başka ifâde ile ; biz neyle tavsif edersek edelim, her şey, kendisini meydana getiren ismin manasını ortaya koymak sûretiyle kullğunu ifâ etmektedir ki, bu da onların tesbihleri olmaktadır.

Tesbih, işte bu anlamda olmak üzere zorunlu olarak yerine gelmektedir ki, birinci şeklidir!..İkinci şekli ise, ihtiyaridir!.. Yani…
&

Kişi, taklidî veya tahkîkî şekilde tesbih eder Allah’I

Taklidi tesbih, kişinin kendisine yapılan tavsiyelere uyarak, çeşitli kelimeleri tekrar etmek suretiyle, yaptıklarının bilincine ermeden yapılandır…

Bu şekil , kişiye hiç farkında olmadan büyük bir rûh gücü temin eder ve ölüm ötesi yaşamın değişik aşamalarında çok büyük yarar sağlar… Kâbir âleminde, haşr yerinde, sırattan geçerken ve Cennet’te!..
&

Tahkîkî tesbihe gelince… Bu zikir, kişinin söylediğinin bilincine ermesi sûretiyle meydana gelir… Neticesi ise, hem yukarıda bahsetmiş olduğumuz büyük rûh gücüne erişmektir; hem de söylenilen kelimelerin mânâlarını kendi özünde çok daha üst boyutlarda, hissetmek sûretiyle Allah’ı fevkâlâde mânâlar ile ilham yollu,keşif yollu anlamaya başlar. Bütün bu çalışmalar sırasında aslâ şunu hatırdan çıkarmamak zorunludur ki; Allah zâtı itibariyle tefekkürü mümkün olmayan; hatıra gelen herşeyden münezzeh varlıktır!..
&

İşte bu çok özet ön bilgiden sonra gelelim Allâh’ı tesbih etme konusunda bize yapılan tavsiyelere…

Okunuşu:

Subhanallâhi ve bihamdihi

Bilgi:

Bu tesbih ile ilgili iki Hadîs-i Şerif nakledeceğim sizlere:

“Rasûlullâh Salla’llâhu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

-Her kim günde yüz kere “subhanallâhi ve bihamdihi” derse; günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile, mahvolur ve bağışlanır..”
&

“Rasûlullâh birgün yanındakilere şöyle söyledi

-Allah’ın en en çok sevdiği kelâmı size bildireyim mi?

-Elbette haber ver Yâ Rasûlallâh!..

-Allah’ın en çok sevdiği kelâm “Subhanallâhi ve bihamdihi” den ibaret olan kelâmdır.”

Okunuşu:

Subhanallahi ve bihamdihi adede halkıhi ve rızâe nefsihi ve zinete arşıhi ve midade kelimatihi…

Anlamı:

Allah’ı halkettiklerinin sayısı, razı olacağı, arşının ağırlığı ve kelimelerinin adedince kendi hamdiyle tesbih ederim.

Bilgi:

Bu şekilde tesbih etmenin ne fayda sağladığını da aşağıdaki Hadîs-i Şerîfte öğrenelim:

“Rasûlullâh Salla’llâhu Aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra, Cüveyriye Radı’yallâhu Anha’yı namaz kıldığı yerde bırakarak çıkıp gitti… Kuşluktan sonra döndüğü zaman baktı ki, Cüveyriye Radı’yalahu Anha hâlâ bıraktığı yerde tesbih çekmekle meşgul…sordu:

-Senden ayrılıp ,çıkarken bıraktığım yerde hâlâ tesbihe devammı ediyorsun?..

-Evet..?

-Ben senden sonra üç defa şu dört cümleciği söyledim ki; onlar senin söylediklerini tartıya konsa, ağır gelirler… O söylediğim cümlecikler şunlardır:

Subhanallâhi ve bi hamdihi adede halkıhi ve rızâe nefsihi ve zinete arşıhi ve midade kelimatîh.”

Umarım anlamışızdır bu şekilde tesbih etmenin yararını… Hiç değilse günde yüz defa devam etsek bu tesbihe…

Okunuşu:

Subhanallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallâhu vallahu ekber vela havle vala kuvvete illa billahil aliyyil azîym.

Anlamı:

Allahım tesbihimle tenzih ediyorum... Hamd (mutlak değerlendirme), Allaha aittir... ve tanrı yoktur; ancak Allah... ve Allah Ekber’dir (nisbeten olan büyüklüklerden beridir)... Havl ve kuvvet ancak Aliy ve Azıym olan (bi-) Allah iledir.

Bilgi:

Bu tesbihe devam etmenin ecri sevabını şöyle anlatıyor Hazret-i Rasûlullâh Salla’llâhu Aleyhi ve sellem:

“Bu şekilde zikir yapmam, üzerine güneşin doğduğu bütün yerlerden, dünya ve içindeki her şeyden daha sevgilidir.”

Bu tesbih ayrıca namazda da yapılır ki “TESBİH NAMAZI” denir.

Okunuşu:

Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdu ve huve alâ külli şey’in kadiyr.

Bilgi:

Ebû Ayyâş ez Zurakî Radı’yallâhu anh naklediyor…

“Rasûlullâh Salla’llâhu Aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

-Kim sabahleyin, Lâ ilâhe illallâhu vahdehulâ şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadiyr, derse; o kimse için İsmail (Aleyhi’s Selâm)’ın evlâdından bir köle azâd etmiş kadar sevap alır… O kimsenin on hatası silinir, on derece terfi eder ve o gün akşama kadar o kimse şeytandan korunmuş olur!..

-Akşamleyin de bu zikri okuyunca, ertesi günün sabahına kadar anılan şeylerin bir mislini kazanır!..”

Okunuşu:

Lâ ilâhe illâllâhu vahdehu lâ şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü, yuhyi ve yumiytü ve huve hayyun lâ yemutü ebeden biyedihil hayr, ve hüve alâ külli şey’in kadiyr.

Bilgi:

“Kim bu şekilde Allah’ı tesbih ederse ve bunu sırf Allah’ı böyle bildiği için derse , Allah onu naim Cennetine koyarbuyruluyor Rasûllulâh Salla’llâhu Aleyhi ve Sellem tarafından:

Dikkat edeilirse, diğer Hâdislerde tesbihlerle ilgili olarak belli bir sevâb ve günâh silinmesinden söz edilirken, burada direkt olarak Cennet’e girme müjdesi veriliyor… Öyle ise bu ifâdenin mânâsını iyi anlamak gerekecek demektir…

Yazalım anlamını:

“Tanrı yoktur Allah TEK’tir ortağı yoktur, mülk ve hamd O’na aittir, diriltir ve öldürür, kendisi ölüm kavramından uzak sonsuz diridir, ebeden hayr O’nun kudretindedir ve her şeye gücü yeter.”

Okunuşu:

Subhanallâhi ve bihamdihi subhanallâhil aziym, estağfirullahe ve etübu ileyh

Bilgi:

İbni Abbâs Radı’yallâhu anh, Rasûlullâh Salla’llâhu Aleyhi ve Sellem’in şöyle buyurduğunu nakletti:

“Kim Allah’ı hamdıyla tesbih ederim, Aziym Allah’ı tenzih ederim,bağışlanma diler O’na dönerim, derse; bu hemen amel defterine yazılır ve arşa bağlanır… Okuduğu bu tesbih kıyâmet gününde O Allah huzuruna çıkana kadar mühürlü olarak kalır. Onun işlemiş olduğu hiçbir suç, günah bu duâsının sevâbını yok edemez.”

Bilindiği üzere, yapılan suçlar, kişinin sevaplarını götürmektedir, ancak, bu tesbih , kişinin yaptığı günahlarla silinmemektedir… Bunun üzerinde durup, iyi anlamak lazım.

Okunuşu:

Lekel hamdu kemâ yenbağiy licelâli vechike liaziymi sultanik.

Bilgi:

İbn Ömer Radı’yallâhu Anh naklediyor, Rasûl-i Ekrem’den:

“Allahu Teâlânın kullarından biri:

-Yâ Rabbi, Vechi Celâlinin ve saltanatı azametinin gerektirdiği biçimde hamd sana aittir… dedi…

Bu sözlerin ecrinin nasıl yazılabileceğini yazıcı melekler bilemediler… Hemen semâya çıkıp,

-Ey Rabbimiz, kulun bir söz söyledi, ne yazacağımızı bilemiyoruz…

Allah, ne dediğini bildiği halde, meleklere sordu:

-Kulum ne dedi?.. Melekler:

-Yâ Rabbi, kulun, “Rabbene lekel hamdu kemâ yenbağiy licelâli vechike ve liazîymi sultanik” dedi!..

Bunun üzerine Allah meleklere şöyle buyurdu:

-Onu, kulum benimle karşılaşıncaya kadar, dediği şekilde yazınız. Onun mükâfaatını ben veririm…”

Bir başka Hâdîsi Şerîf’ten öğrendiğimize göre, Hazret-i Rasûl Aleyhi’s-Selam, bu tesbihi namazlarda, rükûdan kalkınca ayakta okuyor ve sonra secdeye gidiyormuş…

Biz çok uzun yıllardır Alah’ın lûtfu inayeti ile buna riâyet etmeye çalışıyoruz elhamdülillah… Dostlara da tavsiyemiz olur…Rükûdan kalkınca ,ayakta iken okumalarını her namazda!..

Okunuşu:

Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şeriyke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ külli şeyin kadiyr. Elhamdülillahi ve subhanallahi ve lâ ilâhe illallâhu vallahu ekber, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîym.

Bilgi:

Rasûlullâhu Aleyhi ve sellem buyuruyor ki:

“Her kim gecenin bir kısmında, yatakta bir taraftan bir tarafa dönerken, kendine gelir de, bu tesbihi söylerse, sonra istiğfar ederse,bağışlanır, dua ederse duasına icâbet olunur; kalkar abdest alıp iki rek’at namaz kılarsa o namazı makbûl olur…”

Bildiğimiz kadarıyla, birçok kişi gece uykudan uyandığı anda bu tesbihi yapmış ve ardından dua etmişlerdir ki, dualarına en kısa sürede icabet edilmiştir…Sıkıntısı olanlara tavsiye edilir.

Şu ana kadar bizzât çeşitli Hadîslerden size nakletmiş olduğum tesbihlerden başka, özel bazı tesbihleri daha ilâve etmek istiyorum ki bunların da imkân bulunduğu takdirde hiç değilse yüzer defa okunması son derece faydalı olur…

 1. Subhane zil mülki vel melekût.
  (Mülk ve melekutun sahibini tesbih ederim.)
 2. Subhanel Melikil Hayyilleziy lâ yemût
  (Ölmeyen diri, Meliki tesbih ederim)
 3. Subhane zil İzzeti vel Ceberût
  (Izzet ve ceberut sahibini tesbih ederim.)
 4. Subhanel Melikil Kuddûsi Rabbil melâiketi ver rûh
  (Melik, Kuddus, melaikenin ve ruhun rabbini tesbih ederim.)
 5. Subhane halikın nûr ve bihamdihi
  (Nurun halikini Onun hamdi ile tesbih ederim.)
 6. Subhane Rabbi külli şeyin.
  (Herşeyin rabbini tesbih ederim.)

*  *  *

Ana Sayfa
                                                 Bismillahirrahmanerrahim                                                                                            

  indire book

Diyanet Meali


Elmalılı Y. M.


Yaşar Nuri M.Ahmed Hulûsi'nin eserlerine,
www.kitapyurdu.com
www.dharma.com.tr
siteleri ile
Remzi Kitabevi
D&R Mağazaları'ndan
ulaşabilirsiniz.
Ahmed Hulûsi'nin
eserlerini
Kitsan Yayınevi'nden
temin edebilirsiniz.
Tel:
 +90 (212) 513 67 69

KUR'AN-I KERİM "B" MEALİ
TELİF HAKLARI
© Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır. (Ahmed HULUSI)
Agac DikelimYuzyilin iyilik hareketi Adak Kurban Bir Hayat Kurtar

Öksüz, Yetim, Fakir, yavrularımızın yüzünü güldürelim.