``O'nun       bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez.``(Enam-59)

Bismillahirrahmanerrahim
Ana Sayfa
DUA
Dua Nedir ?
Duanın Şekli
Duanın Yeri
Dua'nın Zamanı
Dua ve Kader
Kur'an-ı Kerim'den Örnek Dualar
Rasûlullah'ın Öğrettiği Çok Özel   Dualar
Özel bir 19'lu Hacet Duası
Hacet (ihtiyaç) Namazı 
Belalardan Muhafaza
Büyük Hacet Duası
Rızkın Artması Borçlar İçin Dualar
Çok Faydalı Bazı Dualar

ZIKIR

Zikir Niçin Çok Önemli
Özel ve Genel Zikirler
Çok Zikreden Deli mi Olur?

Zikir Tenhada mı Yapılmalıdır?
Zikirde Niçin Arapça Kelimeler
En Büyük Zikir: Kur'an-ı Kerim

Tesbih Bahsi
İsm-i Âzâm Bahsi
Allah'ın İsimleri ve Mânâları
Esmâül Hüsnâ
Özel Zikir Önerilerimiz
Tesbih Namazı

 İstiğfar Bölümü
Niçin ve Neden İstiğfar
Seyyidül İstiğfar
Gizli Şirk Hakkında

Rasûlullah'a Salâvatlar
Rasûlullah (aleyhisselâm)'dan Üç Açıklama

Bazı Kısa Surelerin Faziletleri Hakkında
İza Zülzület
Kul Euzü'ler

İstihare Namazı

Ayet-el Kürsi
Amenner Rasûlü
Vemen Yettekıllahe
Ya-Sin
Fetih Suresi
İza Vakıa (Vakıa)
Tebareke (Mülk)
Amme (Nebe)
İnşirah

KUR'AN-I KERİM NASIL ANLAŞILIR


Veda
                                                                                          

DUA ve ZİKİR - Ahmed Hulûsi

     

RASÛLULLAH  ALEYHİ’S-SELÂM’DAN ÜÇ AÇIKLAMA


Şimdi de size Rasûlullah Aleyhi’s-Selâm’dan üç konuda açıklama nakletmek istiyorum… Birincisi, “SABIR” konusunda…

Muaz bin Cebel Radı’yallâhu Anh naklediyor bize bu açıklamaları:

“Rasûlullâh Salla’llâhu Aleyhi ve Sellem bir adamın şöyle duâ ettiğini işitti:

- Allah’ım senden SABIR isterim!..

- Sen Allah’tan BELÂ istedin!.. ÂFİYET iste!..”

Bu çok önemli bir uyarı… Rasûl Aleyhi’s-Selâm’ın bize işaret ettiği gerçek şu:Bir insan Allah’tan SABIR istediği zaman, farkında olmadan demektir ki, “bana belâ ver de sabredeyim”…İşte bunun için sabır istemeyi men ediyor Rasûl-i Ekrem ve

onun yerine “âfiyet iste” diyor!..

&

Gelelim ikinci uyarıya:

“Gene bir adamın duâ ettiğini duydu, Resûlullâh Salla’llâhu Aleyhi ve Sellem, adam şöyle diyordu:

Yâ Zel Celâli vel ikrâm…

Buyurdu ki

- Sana icâbet edildi…iste istediğini!..”

Burada da, duâ sırasında, “Zül Celâli ikrâm” ismiyle duâya başlamanın faydasına işâret ediliyor ve bu kelimenin zikrinin getireceği faydalar konusunda uyarılıyoruz…

&

Ve üçüncü açıklama…

Rasûlullâh Salla’llâhu Aleyhi ve sellem bir adamın duâ ettiğini işitti ki, şöyle diyordu:

-Allah’ım, senden nimetin tamamını isterim!..

Sordular:

-Nedir nimetin tamamı ki?..

Adam cevap verdi:

-Ben bir duâda bulundum… Ve bu duâ sebebiyle hayır beklerim…(nimet nasıl tamam olur bilemiyorum.)

Açıkladı Rasûlullâh Salla’llâhu aleyhi ve sellem:

-Nimetin tamam olması, Cehennem’den kurtuluş ve Cennet’e giriştir!..”

Umarım bu üç hususu iyi anlar, gereğini de ona ğöre yaşarız.

*  *  *

Ana Sayfa
                                                 Bismillahirrahmanerrahim                                                                                            

  indire book

Diyanet Meali


Elmalılı Y. M.


Yaşar Nuri M.Ahmed Hulûsi'nin eserlerine,
www.kitapyurdu.com
www.dharma.com.tr
siteleri ile
Remzi Kitabevi
D&R Mağazaları'ndan
ulaşabilirsiniz.
Ahmed Hulûsi'nin
eserlerini
Kitsan Yayınevi'nden
temin edebilirsiniz.
Tel:
 +90 (212) 513 67 69

KUR'AN-I KERİM "B" MEALİ
TELİF HAKLARI
© Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır. (Ahmed HULUSI)
Agac DikelimYuzyilin iyilik hareketi Adak Kurban Bir Hayat Kurtar

Öksüz, Yetim, Fakir, yavrularımızın yüzünü güldürelim.